PL EN

Dr n med.
Grażyna Bartnik

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiadam wieloletnią praktykę lekarską i bogate doświadczenie kliniczne zarówno w pracy z pacjentami...

więcej

Nowa książka na temat szumów usznych

2018-05-17

  

Z dużą satysfakcją informuję wszystkich zainteresowanych, że mamy nową, anglojęzyczną książkę na temat szumów usznych pod redakcją prof. Davida Baguleya i prof. Marca Fagelsona Pozycja ta ma tytuł: „TINNITUS: Clinical and Research Perspectives” i została wydana przez Plural Publishing w San Diego (USA) 2016. Autorami poszczególnych rozdziałów są naukowcy i specjaliści z różnych dziedzin medycyny, audiologii i psychologii zajmujący się od lat zjawiskiem szumów usznych zarówno w praktyce klinicznej, jak też w badaniach naukowych. Pośród znamienitych kolegów z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Nowej Zelandii i Australii – autorów poszczególnych rozdziałów - ja również (jako jedyna przedstawicielka Polski !) mam swój udział w tej książce. Rozdział napisany przeze mnie ma numer 18-ty i jest zatytułowany: „Treating Tinnitus in Adults: Audiological Strategies” („Audiologiczne strategie w leczeniu dorosłych pacjentów z szumami usznymi”). Poniżej przedstawiam fragment wstępu  do wspomnianego rozdziału 18.

Wykorzystując moje bogate doświadczenie kliniczne w opiece nad pacjentami z szumami usznymi, przedstawiam złożoność zjawiska szumów usznych, szczegółową diagnostykę audiologiczną i laryngologiczną pacjentów oraz opisuję audiologiczne strategie terapeutyczne stosowane w naszej klinice i w innych ośrodkach w świecie w terapii osób dorosłych z szumami usznymi. Dzieląc się tymi informacjami z czytelnikami, wielokrotnie staram się podkreślać, że podstawowym warunkiem sukcesu terapeutycznego jest zrozumienie istoty zjawiska szumów usznych. Szczególnie dotyczy to szumów chronicznych, które są często prawdziwą zmorą dla naszych pacjentów.