PL EN

Dr n med.
Grażyna Bartnik

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiadam wieloletnią praktykę lekarską i bogate doświadczenie kliniczne zarówno w pracy z pacjentami...

więcej

HAŁAS I JEGO WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

2019-05-14

Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka

Oprac. Dr n. med. Grażyna Bartnik

Hałas jest zjawiskiem niepożądanym, powoduje on rozdrażnienie, uczucie znużenia i zmęczenia całego organizmu, a szczególnie narządu słuchu. Hałas ma negatywne działanie na zdrowie i kondycję człowieka. Jego wpływ na organizm można rozpatrywać na trzech poziomach:

  • działanie bezpośrednie na ucho środkowe i wewnętrzne
  • działanie pośrednie na układ nerwowy
  • działanie na inne narządy

Nadmierny hałas wpływa negatywnie na organizm ludzki. Długotrwałe działanie hałasu  wywołuje przewlekły stres, podnosi ciśnienie tętnicze, przyczynia się do powstania choroby wrzodowej żołądka oraz wywołuje niektóre zaburzenia psychosomatyczne. Działanie hałasu objawia się zmęczeniem, trudnością w nauce i koncentracji, zaburzeniami orientacji, rozdrażnieniem, bólami głowy oraz w najgorszym przypadku czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu. U małych dzieci hałas wywołuje niepokój, niepewność, poczucie zagubienia, lęk i płacz.

Nie wszyscy są jednakowo wrażliwi na uszkodzenie słuchu powstałe w wyniku długotrwałego oddziaływania hałasu. Czynnikami zwiększającymi wrażliwość są czynniki genetyczne, ogólny stan zdrowia, i warunki środowiska, w których przebywa człowiek. Największą wrażliwość na działanie hałasu wykazują małe dzieci i młodzież. Szczególnie narażone są także osoby niedosłyszące, u których w rodzinie występuje niedosłuch, osoby leczone lekami potencjalnie uszkadzającymi słuch, cierpiące na stany zapalne uszu, szumy uszne, nadwrażliwość słuchową, mające kontakt z innymi ototoksycznymi czynnikami takimi jak: wibracje, wysoka temperatura, chemikalia, rozpuszczalniki, metale ciężkie, gazy trujące, pestycydy i inne.

Negatywny wpływ hałasu na ucho wewnętrzne i słuch może być związany z:

  • bezpośrednim urazem mechanicznym neuronów słuchowych
  • zwiększonym przekaźnictwem glutaminianergicznym w obrębie synaps neuronów słuchowych wewnętrznych