PL EN

Dr n med.
Grażyna Bartnik

Jestem absolwentką I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiadam wieloletnią praktykę lekarską i bogate doświadczenie kliniczne zarówno w pracy z pacjentami...

więcej

Specjaliści

galeria

dr n. med. JOANNA RATYŃSKA

otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Przez 16 lat związana z Kliniką Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, w której pracowała jako adiunkt oraz pełniła funkcję ordynatora oddziału audiologiczno-foniatrycznego. Obecnie pracuje w Instytucie-Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w 2008 r za rozprawę pt. „Ocena przydatności klinicznej cyfrowego korektora mowy u pacjentów jąkających się“.

Jest lekarzem praktykiem, pracownikiem naukowym i wykładowcą. W praktyce klinicznej zajmuje się leczeniem schorzeń narządu słuchu i głosu u dorosłych i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem oceny endoskopowej górnych dróg oddechowych oraz rehabilitacji głosu u dorosłych i dzieci, m.in. w przypadku czynnościowych zaburzeń głosu, guzków głosowych, zaburzeń mutacji głosu, porażeń fałdów głosowych i innych zaburzeń głosu. W działalności naukowej zajmuje się współzależnościami między narządem słuchu i głosu. Jest konsultantem Metody Tomatisa i odbyła szkolenie z zakresu tej metody w Centrum Tomatisa w Paryżu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy oraz wykłady popularyzujące zagadnienia zaburzeń słuchu i głosu. Autorka i współautorka blisko 60 prac naukowych, które prezentowała na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania zawodowe łączy z prywatną pasją do muzyki i śpiewu. Od 20 lat śpiewa w chórze (alt), początkowo Uniwersytetu Medycznego, a obecnie Izby Lekarskiej w Warszawie.
Pozostali członkowie Zespołu

  • mgr Marek Zaleski - Rehabilitant-fizjoterapeuta
  • mgr Małgorzata Fludra - Psycholog
  • Małgorzata Rosciszewska - Technik audiometrysta
  • mgr Andrzej Piekarski - Audioprotetyk Słuchu